דרשה קצת צינית לבר מצוה

" אודה...לבב...ועדה " וכו'...

קהל נכבד היום אני נכנס לעול הגדול של המצוות שהכריחוני הורי לקיים ,לקום מוקדם לבהכ"נ ,לתפילה 3 שעות מבלי לזוז ,ליטול ידיים ,לברך , ללבוש ציצית ועוד מצוות אשר " פליקם "  בצידם באם לא אקיימם, שמבין אנכי עתה שהמכות שהחטיפוני הינם כפרת עוונות אם לא על גלגול זה, אז על איזה שהוא גלגול.

ולכן ברצוני להודות להורי היקרים שגידלוני עד עתה ונתנו לי... מזון ולינה. ולמרות שכשכעסו עלי קראו לי בהמה, מטומטם, סתום, אידיוט, עצלן, טיפש, ובקשו ממני "עוף לי מהעיניים אתה לא רואה שאני בטלפון",אבל עם כל זה נתנו לי...  מזון ולינה.

 וגם כשהייתי חוטף מכות כי הורי היקרים לי מכל באו עצבניים מהעבודה אז הייתי צריך להיות פורקן המתחים אני מבין שכנראה זה מצוות כיבוד הורים לחטוף סתם כדי להרגיעם. לכן אני מודה להם

על כל ...המזון והלינה שהעניקו לי.

ואת הדוגמא האישית המחנכת והמעצבת שהורישו לי הורי, כשאבא היה מקלל

את האימא של הנהג שעקף אותו או את  מתפללי בית הכנסת בעלי הגאווה הגדולים, או השכנים הרשעים שתפסו לו חניה, בעל המכולת הנבל,פקיד הבנק האכזר, הגנן המכוער, ראש העיר הליצן ושאר אנשי אזורינו כנ"ל.

ואת החסד הגדול שעשתה אמי כשהגנה עלי מהמנהל שנזף בי, שאמרה לי חמודי, הוא סתם מפגר,

אתה המלאך שלי.

מלא חום היא נתנה לי תמיד בעיקר הייתי מרגיש חום בלחי אחרי שהייתי מביא מכתב הביתה מהמורה.

תודה על הערכים הנפלאים של אהבת המדינה והצורך להגן עליה, אשר כה חשוב הוא לאבי כשהיה רואה חדשות והיה מקלל את השמאלנים הגויים ה.... שרוצים לעשות הסכמים עם הערבים המלוכלכים הכלבים ה...

אין מילים בפי כדי לתאר את תודתי להם אשר בזכותם אני מעוצב יפה ומצטיין בכיתתי של חינוך מיוחד רמה ג .

וערכי כבוד המשפחה אשר המחישו לי הורי ולא חסכו ממני את הדוגמאות לנושא  של, זה לא נורא אם לפעמים אמא זבל או אבא כלב, כי כך היו אומרים אחד לשני או על השני  וקצת בקול רם.

אסיים פה כי צריך להשאיר זמן גם לריקודים.

אז אבא ואמא אני מודה לכם בכל ליבי על... המזון, והלינה, וכמובן הערכים : החינוך, המכות, הקללות, ההעלבות, הייסורים, אי היחס והשקרים בקיצור על הכול.

וכמובן סבי וסבתי אודה גם לכם מאוד שבזכותכם יש לי הורים כאלה

ועכשיו אתוודה ולא אבוש, אשר חייב אנכי הודאה למורי היקרים, אשר עמלו רבות בללמדני חכמה ומוסר, ע"י סבלנות אצילה של 7 דקות ולפעמים כרבע שעה, עד שביקשוני בקול גדול ואמתני  " צא מהכיתה !!! "  ולפעמים גם בלחש  לחששו " אתה אידיוט, דפוק, גהינום, מכלוע, בהמה, שד, מכה, טיפש, חסר קליטה, אהבל, אין תקנה ".

אבל אינני מאשים אותם.

כי למדתי להבין בזכותם, שאני באמת כזה, אחד ללא תקנה.

ובטוחני שניסו הם להשקיע בי, כמו שהם השקיעו בבניהם, כי הם לא יעשו מלאכת ה' רמיה חלילה ויפקירוני לגדול ללא השכלה ואהיה עבריין חלילה או חסר אמצעים להקים משפחה.

וזה שהיו ממהרים לחדר מורים, אני מאמין, בגלל הישיבות החשובות שעשו שם למענינו כל הפסקה,

אז תודה רבה לכם מורים יקרים, ה' ישלם לכם בדיוק, כגמולכם הטוב.

המשך ערב מהנה.

 

נו, קוראים נכבדים, האם זה לא מזל שמותר לשנות מן האמת, בשביל דרכי שלום, כי אם לא אז היה עלינו להשתנות חלילה ולא נוכל לומר יותר      "זה מה אני".

איננו צריכים לדבריהם של אלברט איינשטין או פרופ' מוס אבל אמרו הם יפה "

אלברט איינשטיין: 

"דוגמא אישית היא לא הדרך העיקרית להשפיע על אחרים, היא הדרך היחידה".

פרופ' מוס:

"אין שום דרך להבטיח שילדך יצמח להיות האדם שהיית רוצה שיהיה. הדרך הבטוחה ביותר היא

שתהיה אתה האדם שהיית רוצה שהוא יהיה"

 

נ"ב: זו כנראה הסיבה שעושים בר מצווה בלילה שהקב"ה לא יראה את הבלוף.

טואול - בניית אתרים