המתכון לחכמה לגבורה לעשירות

דדריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה?
1. גבור או חלש
2. חכם או טיפש
3. עשיר או עני (נידה טז' עמוד ב')

טיפה זו מה תהיה עליה??? משמע מי שלא נגזר עליו להיות חכם לשוא הוא עמל בלימוד?
אלא- בן זומא אומר איזהו חכם? הלומד מכל אדם איזהו גיבור ?הכובש את יצרו איזהו עשיר?השמח בחלקו וממשיך איזהו מכובד המכבד את הבריות. (פרקי אבות פרק ד משנה א')

מכאן אתה למד שכל מי שרוצה להיות חכם או גיבור או עשיר הרשות בידו.

א"כ מהי גזרתו של הי"ת? ויש לומר התכונה של ללמוד מכל אדם זוהי גזרתו כי אם תלמד מכל אדם ודאי תהיה חכם. וכן על זו הדרך.

 אבל איך רוכשים תכונה זו של ללמוד מכל אדם? כדי לענות על שאלה זו נצטרך ללמוד מעט על המוח.

מוח האדם מהווה כ- 2% ממשקל האדם אבל צורך כ- 20% מהאנרגיה של הגוף וזאת משום שהוא נועד לדאוג לתפעול של כל המערכות שבגוף:

בקרת חמשת החושים (ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש) תפקודם תקינותם איזונם עיבוד המידע מהם לתוצאות של פעולה ועוד...

מערכת העיכול וכל המסתעף. מעיבוד המזון חלוקם לסוגים ולאיזורים ותהליך המטבוליזם בכך.

העצבים הפרוסים בכל הגוף, הסוכרים, החמצן, ההורמונים, הלב, הנשימה ועוד המון דברים... והחשוב מכל המייחד אותנו מכול הבריאה הוא לחשוב, לייצר מידע והיכולת לדעת מה לעשות עם המידע שרכשנו. (חכמה, בינה ודעת) וכו'

ועל כל זה מנצח המוח.

המוח נולד עם מערכות המנוהלות באופן די קבוע (אלא א"כ ישנו שינוי פיזיולוגי) למעט מפעולת החשיבה.

בואו ננסה להתיחס רק לנקודת החשיבה שבמוח.
נקדים על דרך המשל: אם אדם ראה גרביים ורודות ואח"כ פיל אזי כאשר המוח יהיה פנוי מהוראות ממך הוא יתפנה לייצר מידע מעצמו ויחבר את מה שיש בו וסביר להניח שהאדם יראה בחלומו פיל עם גרביים.
ההנאה הגדולה ביותר אצל האדם היא הנאת המידע-  לקרא וללמוד , רכילות ולצפות בתאונה או לרדוף אחרי מכבי אש ושאר הנהגות יצר הסקרנות וההנאה הגדולה ביותר היא לצפות בסרט הכוונה רכישת מידע דרך מסך.

המוח מסוגל לעבד רק מידע אחד בכל פעם לכן תמיד תהיה המתנה ולעיתים אף ארוכה מאוד עד לשעות הקטנות של הלילה (ואז לא מצליחים להרדם) נחשפים למידע ואז המוח מעבד ומאחסן אותו.

במוח ישנם נוריונים אשר בהם נגרמות פעולות כימיות שמהוות את החשיבה, כל נוריון מסוגל להתחבר לנוריון אחר בין 500 קישוריות ל1000 בכל התקשרות כזו ישנו מידע.

 

המוח מצוייד במעל 150 מליארד נוריונים הרצים על כ- 160 אלף ק"מ של סיבי עצב.

קיבולת אדירה של מידע נצבר במוח הממתין להוראות ביצוע. המוח מתוכנת או לשרת אותך או להיות לך לאדון וידוע וברור הוא שהמוח הוא משרת נפלא אבל יכול להיות גם אדון נורא!!!

נמשיך:

וכל העוצמה הזו בכדי ללמוד וללמוד וללמוד.
ומה יקרה אם  המוח יהיה עסוק במגננה?

 הוא לא יהיה פנוי ללמידה אז פועל יוצא  לא יתקיים בו "איזהו חכם הלומד מכל אדם" הוא אטום מחכמה ויהיה טיפש!

אז כעת זה מובן:

אם הקב"ה גוזר על אדם להיות חכם הוא יוולד למשפחה רגועה ואצילית ויהיה פנוי ללמוד מכל אדם.

ואם הקב"ה גזר על אדם להיות טיפש אז מולידו במשפחה עם כעסים וצעקות ומתחים הילד כל ימיו טרוד בהגנה על בשרו או על "האניעצמי" שלו ולא יהיה פנוי ללמידה.

כעת מובן מדוע צדיק או רשע הקב"ה לא גוזר ונמצא שאפשר להיות טיפש צדיק או חכם רשע.

כי צדיק זה צדק וצדק לא קשור לחכמה אלא לבחירה חופשית שתמיד ובכל מצב אפשר לעשות רצון ה' כי רצון ה' שתעבוד אותו במצב זה.
בכדי להיות חכם צריך לגדול בבית רגוע!!! בכדי להיות טיפש שמתווכח ולא מסוגל להבין שהוא טועה, צריך לגדול בבית מלחמתי ובהמתי!!!

 

מעניין לעניין באותו עניין

פרק ב משנה ח'

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאיכו.

הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרתכז.

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאיכח, ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך.

הוא היה מונה שבחן.

רבי אליעזרכט בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טפהלא.

רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו.

רבי יוסי הכהן, חסיד.

רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא.

ורבי אלעזר בן ערך, כמעין המתגבר.

הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה, מכריע את כולם.

אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה, מכריע את כולם.

(ואלעזר בן ערך בכף שניה - מצאתי כתוב, דאבא שאול לא נחלק על ת"ק, ושני הדברים אמרם רבן יוחנן בן זכאי, ושניהם אמת, דלענין הבקיאות והזכרון היה רבי אליעזר מכריע, ולענין החריפות והפלפול היה רבי אלעזר בן ערך מכריע ברטנורא)

 

ואם נשאל- מהי הדרך להיות כמו רבי אלעזר בן ערך במשנה הבאה התשובה

משנה ט

אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם.

רבי אליעזר אומר, עין טובה.

רבי יהושע אומר, חבר טוב.

רבי יוסי אומר, שכן טוב.

רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד.

רבי אלעזר אומר, לב טוב.

אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.


ולב טוב זה היכולת לקבל את האחר.

דהיינו לגדול בבית רגוע וטוב שיתפתח לב טוב!!!

 

 

 

טואול - בניית אתרים