יצר זו יצירה, יצר בהמי זו יצירה בהמית!

אם אנחנו מבקשים מהקב"ה "תרחיקני מיצר הרע ותדביקני ביצר הטוב"
אז מדוע ממשיכים לבקש "וכוף את יצרי להשתעבד לך"? ובנוסחים דומים "שתרגילנו בדבר מצווה" או באורח כולל תעזור לנו שנקיים את התורה.
והלא אם נדבק ביצר הטוב כל מה שנעשה יהיה רק טוב.
ביאור הדברים- כוף את יצרי להשתעבד לך או בכל נוסח שמשמעו התורה והמצוות= זה בין אדם למקום בלבד!
ויצר טוב או יצר רע פירוש יצירה בין אישית שתוצאתה טוב או רע
אי אפשר לעשות יצירה רעה או טובה כלפי הקב"ה שמחייה את היקום בחסד. כאן הפעולות הן נגזרות של חכמה או טפשות.
ז"א מי שעובר על התורה המתווה דרך חיים נצחי הוא לא רשע אלא הוא טיפש וכן על זו הדרך לכן אין כאן יצר טוב או רע כלפי הקב"ה
אלא יצרים אלה ימצאו רק באינטרקציה בין אדם לחבירו.
ובעצם אנו מתפללים-
"שלא נעשה חישובים שיגרמו לנו לפירוד ויצרנו יצירה רעה שזה "תרחיקנו מיצר הרע".
אבל עזור לנו שנחשוב איך בונים את החסד והביחד בנינו וזה תדביקנו ביצר הטוב הכוונה שנייצר רק טוב הבא לידי ביטוי "עולם חסד יבנה"
לסיכום: לאהוב אחד את השני למרות סיבות מנוגדות זה יצר הטוב, לחנך בבית באופן רגוע בלי צעקות זה יצר הטוב, לסלוח להורים או לכל מי שפגע בנו זה יצר הטוב, לגרום לאחר לחייך זה יצר הטוב וכו'
והרע-
לא להתייחס אחד לשני זה יצר הרע.
 לא לקפוץ להציע עזרה זה יצר הרע.
לא לגרום לאחר הרגשת שייכות ובטחון זה יצר הרע.
לא להתחבר ולמנוע נישואין בין עדות זה יצר הרע. וכו'...
 כאשר כל היצירות הרעות האלה מלוות עם הרבה הרבה סיבות מוצדקות.
וזה בסיס הרוע
זה בעצם יסוד החורבן שאדם משתמש בשכלו בכדי לייצר רע.
לכן, בכדי להיות שותף בגאולה הקרובה צריך רק את אלו עם יצר הטוב. 
טואול - בניית אתרים